ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Във връзка с изпълнението на сключения административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и в изпълнение на чл. 6 от Общи условия към сключените АДБФП, "Тих 2008" ЕООД би информира, че е получило финансиране на стойност 6000 лв., от които 5100 лв. са средства от европейско финансиране и 900 лв. са средства от национално финансиране. Договорът е подписан на 20.08.2020 г. и проектът ще бъде изпълнен в срок до 20.11.2020 г.

Контакти

  • vivacom: +359 6958 33 63
  • m-tel: +359 88 68 49 083
  • e-mail: tihiat_kat@mail.bg
  • www.tihiatkat.com
  • IBAN: BG97UBBS80021060263220
  • BIC: UBBSBGSF
  • ТИХ - 2008 ЕООД