И макар, че нищо не ни принадлежи завинаги.. има места, хора и моменти, които остават завинаги в сърцето...