Маршрутът "Водните дупки"

Маршрутът представя изключителната природа и биологично разнообразие на тази част от Средна Стара планина.

Има обща дължина около 7,5 км и преходът по него продължава близо 6.00 часа. Маршрутът предлага разходка в Национален парк "Централен Балкан" и един от неговите девет строги резервата - "Северен Джендем". Това е най-високо разположеният резерват в парка и съхранява уникален растителен и животински свят. Маркираната пътека води през вековни букови гори, край атрактивни и редки растения и сред тях - два изключително интересни вида: Тис - рядък защитен вид, включен в Червената Книга на България и Родопски силивряк - балкански ендемит, защитен вид, включен в Червената книга на България и в Червения списък на Международния съюз за защита на природата. Маршрутът отвежда до една от най-важните за прилепите пещери в България Водните дупки. Ще научите повече за пещерите и за тайните на живота в тях. Ще се уверите, че въпреки хилядолетните вярвания прилепите не са "вампири и кръвопийци", а един от най-важните елементи на Живите екосистеми.

» назад

Вижте още